Política de qualitat, seguretat i innocuïtat alimentària, medi ambient i seguretat i salut laboral

La Direcció de FONT AGUDES S.A. conscient de la rellevància que avui dia té per a l’empresa satisfer les necessitats i expectatives dels seus clients, la protecció del medi ambient, la sostenibilitat, així com protegir la seguretat i salut dels seus empleats, així com de qualsevol que realitza treballs sota el control de l’organització, posa en marxa els recursos necessaris per complir els compromisos que estableix aquesta política per a les seves activitats d’Envasat d’aigua mineral natural.
Per això, la Direcció de FONT AGUDES S.A. ha establert la implantació d’un Sistema de Gestió Integrat de Qualitat, Innocuïtat Alimentària, Medi ambient i Seguretat i Salut Laboral, basat en els requisits que estableixen les normes UNE-EN ISO 9001:2015, IFS, FSSC 22000:20, ISO 22000:2018 , UNE-EN ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 i en els principis següents:

MISSIÓ

La nostra principal missió és elaborar productes de gran qualitat i calidesa amb un servei 10 als nostres clients. L’empresa compleix amb una cultura de seguretat alimentària on tots els productes són segurs i innocus, garantint el compliment amb els estàndards de qualitat i de seguretat alimentària definits a l’APPCC, a la legislació alimentària i als requisits de les normes aplicables.

VISIÓ

Oferir la millor aigua mineral natural del Montseny, protegint-ne la puresa i l’entorn, vinculant a la satisfacció dels 5 components de la nostra cadena (Client, treballador, proveïdor, societat i socis) i assegurant la cultura de seguretat alimentària.

VALORS

  • Anticipar-nos a les necessitats i expectatives dels nostres clients, assolint els màxims nivells de satisfacció a través del compliment dels seus requisits, els nostres requisits i la millora contínua de la qualitat i innocuïtat dels nostres productes.
  • Conscienciem el personal de la nostra Organització en la importància d’una Cultura de la innocuïtat gestió de la qualitat eficaç, innocuïtat del producte, prevenció de la contaminació, protecció del medi ambient, seguretat i salut laboral, i de la conformitat amb els requisits del Sistema de Gestió de Qualitat, Innocuïtat alimentària, Medi ambient i Seguretat i Salut.
  • Compromís amb la cultura de seguretat alimentària, evitar el frau alimentari, fomentar la defensa alimentària, el compliment de la legislació i reglamentació aplicable i els principis, polítiques i estàndards aplicables a l’empresa, així com amb els requisits acordats amb el client sobre qualitat , seguretat i innocuïtat alimentària, medi ambient i seguretat i salut laboral, mitjançant formacions.
  • Establim objectius encaminats a millorar la qualitat i la innocuïtat dels nostres productes ia minimitzar l’impacte ambiental de les nostres activitats mitjançant formació en continu, productes i serveis, assegurant la disponibilitat de recursos.
  • Comuniquem, implementem i mantenim els compromisos adquirits amb la qualitat, seguretat i innocuïtat alimentària, el medi ambient i la seguretat i salut laboral a tots els nivells de l’Organització ia les parts interessades que ho requereixin.
  • Creem l’ambient de treball apropiat perquè el personal s’involucri en la cultura de seguretat alimentària de l’Organització, en la consecució dels objectius de l’organització, així com en la participació i consulta en matèria de seguretat i salut dels empleats .
  • Mantenim una comunicació fluida, tant interna com externa, que permeti satisfer qualsevol demanda d’informació del sistema de gestió de qualitat, innocuïtat alimentària i medi ambient.
  • Fomentem la participació dels treballadors en la prevenció dels riscos laborals mitjançant una participació efectiva, i el paper que els treballadors i els seus representants poden exercir per reduir els riscos al lloc de treball.
  • Millora contínua cap a l’excel·lència i la capacitat d’augmentar la satisfacció del client, així com la millora de l’exercici ambiental de l’organització, i conscienciació i actuació sobre els perills i els riscos en matèria de seguretat alimentària, i seguretat i salut laboral.
  • Realitzar un treball excel·lent i impecable a la nostra organització per complir amb les expectatives i objectius de l’empresa a nivell de qualitat i seguretat alimentària, així com de medi ambient.

Arbúcies, a 21 de Juliol de 2021